Het super slimme kantoor van VodafoneZiggo

16 oktober 2019

Eind 2018 nam VodafoneZiggo in het kader van haar fusie intrek in een nieuw hoofdkantoor in Utrecht. De spectaculaire lichtshow die tijdens de opening werd getoond droeg de naam “connections” Dit is exact wat VodafoneZiggo in dit kantoor, 15.000 m2 groot, en de standplaats is voor ongeveer 1.600 medewerkers dagelijks doet. Het verbinden van personen, ruimtes en een duidelijke visie van VodafoneZiggo op het Internet of Things (IOT) ondersteunen de gebruikers. Het kantoor is tijdens de intensieve verbouwing voorzien van een integraal IOT ecosysteem. Met als doel het ondersteunen van efficiënt gebouw beheer, maar vooral ook om ‘smarter working’ voor Vodafone medewerkers mogelijk te maken.

Het hoofdkantoor is een proeftuin voor innovaties in IoT, wayfinding etc. innovaties die gefaseerd in gebruik worden genomen. De data die het pand produceert geeft veel inzicht in het gebruik van werkplekken en vergaderruimtes en looproutes worden in kaart gebracht. VodafoneZiggo innoveert voortdurend, bestudeerd de data en past op basis van deze data nieuwe toepassingen toe die de ervaringen in het gebruik van het pand voor de medewerkers en bezoekers verbeterd.

Een succesvolle implementatie van Internet of Things valt of staat met het goed inrichten van het IoT ecosysteem. In dit ecosysteem komt de techniek, de processen, de organisatie, de leveranciers en de klanten/gebruikers samen die IoT mogelijk maken. Alle onderdelen moeten naadloos elkaar communiceren en samenwerken om de vastgestelde doelstellingen mogelijk te maken.

Jan-Willem de Beaufort, Senior Strategy Manager Business Markets bij VodafoneZiggo, neemt u in deze sessie mee in de wereld van IOT en hoe het ‘slimme’ kantoor in Hoog Catharijne een illustratief voorbeeld is voor ieder slim IOT-ecosysteem. Daarnaast zal hij uitgebreid stilstaan bij de geïmplementeerde oplossing en de ervaringen uit de praktijk.

Laat u inspireren door de presentatie van Jan-Willem de Beaufort en bezoek Smart Homes & Intelligent Buildings op dinsdag 5 november.