In co-creatie de energietransitie realiseren zonder energieverlies

21 oktober 2019

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer organisatie hoog op de agenda. Organisaties vinden het steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan een duurzaam leefbare wereld. Het energieverbruik  is dan een belangrijk thema om onder de loep te nemen.

Aan de hand van het Energietransitiewiel van HeyDay neemt Bob Seffinga je in deze presentatie mee in de 4 factoren die van belang zijn om een energietransitie te kunnen realiseren. Met behulp van praktische voorbeelden laat Bob je zien welke invloed iedere factor heeft en waarom het belangrijk is om deze factoren onderling goed op elkaar af te stemmen. Door de juiste afstemming zal een vliegwiel ontstaan en kan een energietransitie daadwerkelijk worden bereikt, zonder dat er onderweg onnodig energie verloren wordt.

Bob Seffinga heeft een aantal jaren in verschillende zorgorganisaties gewerkt als facilitair manager alvorens hij in 2016 aan de slag ging als projectleider Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als afronding van zijn MBA-opleiding heeft Bob onderzocht welke factoren een rol spelen om te kunnen komen tot een energieneutraal vastgoedbestand. “Het heeft mij verrast hoe relatief eenvoudig concrete stappen gezet kunnen worden om een bestaand vastgoedbestand energieneutraal te krijgen” Aldus Bob Seffinga. Met de introductie van het Energietransitiewiel wil Seffinga organisaties helpen om stappen te zetten zodat hun vastgoed energieneutraal wordt.

Om de transitie naar een energieneutraal vastgoedbestand te kunnen maken moet je met vier factoren rekening houden: economie, technologie, gedrag en beleid. Seffinga: “Als je er in slaagt om deze factoren optimaal op elkaar af te stemmen ontstaat er een vliegwiel die de energietransitie mogelijk maakt” Vervolgens kun je concrete stappen zetten door te beginnen met het beschrijven van de ambitie, het inrichten van een taskforce en het verbruik en kosten inzichtelijk te maken.

Op 5 november vindt Smart Homes & Intelligent Buildings plaats in Jaarbeurs, Utrecht. De conferentie vindt tegelijk plaats vinden met het evenement Bits, Bricks & Behaviour. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.