Registreer u hier!

Comissioning, de enabler om het gebouw optimaal te laten functioneren

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. De DBCA is een samenwerking van organisaties die zich hebben verenigd met als missie dat commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging.

De vraag naar commissioning diensten neemt in Nederland toe omdat steeds hogere eisen gesteld worden aan de duurzaamheid van gebouwen. In methoden voor de beoordeling van duurzaamheid van een gebouw zoals BREEAM en LEED is commissioning inmiddels een verplicht onderdeel. Waar vind je deze commissioners en hoe wordt de kwaliteit van de commisioners geborgd?

Door de kwaliteit van bouwprocessen, gebouwen en installaties beter te borgen draagt het platform bij aan een gezonder werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestatie en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Bert Elkhuizen, bestuurslid in de Dutch Building Commissioning Association verteld in deze presentatie over commissioning als methode voor risicoreductie en geeft een weergave van de vorderingen en speerpunten van de DBCA.

Bert Elkhuizen

DBCA & Commissioning in de gebouwde omgeving