Registreer u hier!

Cursus systeemarchitect gebouw automatisering en -beheer van TVVL & Branche Gebouw Automatisering

Steven Quint & Martin Douwes geven een presentatie over de opgedane kennis en eravringen tijdens de afgelopen leergang van de cursus Systeem Architect die Steven en Martin met goed gevolg hebben afgelegd. De cursus Systeemarchitect gebouw automatisering en -beheer op HBO+-niveau is ontstaan vanuit de samenwerking tussen TVVL en de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering.

Hoe is de cursus ervaren en wat is de meerwaarde van deze cursus? Naast communicatie is er in het cursusprogramma veel aandacht voor de laatste technologische ontwikkelingen. Steven en Martin geven hun visie op de technologische ontwikkelingen binnen gebouw automatisering.

Lees ook het interview met Steven Quint waarin hij zijn visie op de verbindende rol van de systeemarchitect geeft.

Steven Quint

IHCS

Martin Douwes

Johnson Controls