Registreer u hier!

De gebouwde omgeving 4.0: verregaande digitalisering maakt toekomstbestendig

Een presentatie  over de uitdagingen van de gebouwde omgeving. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving vraagt aanpassing aan de toenemende eisen van eigenaar, opdrachtgever, gebruiker/huurder en stakeholders in de omgeving van het gebouw. Verregaande aanpassingen zullen zogenaamd 4.0 moeten zijn.

Hieronder verstaan we zowel een verregaande digitalisering als wel circulair gebruik om te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Hierbij zijn voorop digitale technologieën , financiering, innovatie en businessmodellen de uitdagingen om het hoofd te bieden. Met veel voorbeelden over innovaties in de gebouwde omgeving wordt u stap voor stap meegenomen in de vernieuwing van de bestaande en de (geïndustrialiseerde) nieuwbouw.

Robin de Haan

Projectleider Proactieve Webcare | Kamer van Koophandel