Registreer u hier!

De reis naar een moderne digitale werkomgeving die past het werk van vandaag

Als we het werken van vandaag als uitgangspunt nemen werken we thuis vaak beter, effectiever en sneller dan op de zaak in onze eigen digitale werkomgeving. Hoe kunnen we als organisatie ervoor zorgen dat onze schaarse en getalenteerde mensen goed en met plezier kunnen samenwerken, de juiste tools hebben en op de hoogte zijn waar we als organisatie mee bezig zijn om een zinvolle waarde toe te voegen.

In deze presentatie verkennen we nieuwe werkvormen en werkpatronen, de eisen van gisteren versus vandaag en hoe we met onze digitale werkomgeving koers kunnen zetten naar een excellente kwaliteit en beleving.

Werkend met managementteams van onze klanten zien wij veel vergelijkbare wensen en projecten welke beogen dat we als organisatie 100% digitaal werken, snel en responsief willen zijn naar klanten, digitaal goed kunnen samenwerken in ons netwerk en wendbaar zijn met nieuwe initiatieven en met in- en uitstroom van specialisten.

In realisatie van de digitalisering zien we juist bewegingen die hier niet toe bijdragen. Symptomen zijn IT-afdelingen in een eigen wereld van belangen en voorkeuren en de huidige dominantie van security denken met het leven achter de firewall en de AVG in de hand.

Het resultaat voor de innovatiekracht van digitalisering verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Symptomen als digitale werkfrustratie bij gebruikers, onbegrepen hardwerkende ICT-ers en een digitale werkomgeving welke niet echt bijdraagt aan het succes van de organisatie is vaak reden om hulp in te roepen.

In deze presentatie verkennen we nieuwe principes als IT-hospitality, het omdenken in IT-dienstverlening, meer snelheid maken in innovatie en veel oog voor de digitale competenties van de organisatie. We geven aanbevelingen welke digitale werkmodellen toegepast kunnen worden en hoe facilitaire afdelingen, ICT-afdelingen en HR-afdelingen de handen ineen moeten slaan om de organisatie te vernieuwen.

Deze aanbevelingen kunt u gebruiken om uw route naar een excellente digitale werkomgeving in te zetten welke uw organisatiewaarden reflecteert, uw mensen digitaal duurzaam laat groeien en samen met uw duurzame kantoor uw eigen nieuwe manier van werken is.

Marco van Walstijn

Founder and partner of YNNO