Registreer u hier!

De voordelen van een decentrale blockchain omgeving

Sustainable Pay per Use is een omgeving die een nieuw economisch ecosysteem op gang gaat brengen, het concretiseert van het gedachtengoed van Thomas Rau. De basis is een decentrale blockchain omgeving die het voor leveranciers van apparatuur makkelijk maakt deze apparatuur als dienst aan te bieden. Afspraken tussen consument en leverancier liggen vast in een smartcontract en worden geautomatiseerd uitgevoerd, alle transacties worden onweerlegbaar vastgelegd. De werking en het gedachtengoed worden nader toegelicht en concreet gemaakt door middel van een live demo.

Henk Kuipers, Rabobank