Registreer u hier!

Digitalisering van de gebouwde omgeving; DigiDealGO

Met de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) geven we invulling aan de gezamenlijke ambitie en opgave om de bouwsector versneld te digitaliseren. Deze digitaliseringsopgave wordt in de Bouwagenda geduid als cruciale randvoorwaarde om ‘de vele uitdagingen en opgaven van de sector te realiseren’.

In april werd de DigiDealGO door ongeveer veertig organisaties uit de bouwsector bekrachtigd. Het Digiteam -onder voorzitterschap van Richard Tieskens- werkt in een digitaliseringsprogramma de ambities en doelen uit voor de gebouwde omgeving. De uitvoering van dit programma wordt ondersteund vanuit het BIM Loket (kennisplatform en aanspreekpunt rond open BIM-standaarden en aanjager van de digitaliseringsopgave).

Tijdens deze sessie geven Richard Tieskens en Jacqueline Meerkerk (vanuit het Digiteam-cluster cultuur, kennis en samenwerking) een toelichting op de stand van zaken.

Jacqueline Meerkerk

BIM Loket

Richard Tieskens

BIM Loket