Registreer u hier!

Energietransitie d.m.v. de Fastlane methode

Het klimaatakkoord, green deals, bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en het parijs-akkoord (paris proof gebouwen), de gebouwde omgeving staat aan de start van een omvangrijke (energie)transitie. De energietransitie en de daarmee gepaard gaande CO2-reductie staan niet alleen. Tegelijkertijd wil de overheid en de branche dat we beter omgaan met afvalwater, grondstoffen en circulariteit. Daarnaast moeten gebouwen beter worden voor de gebruiker en de omgeving.

Maar hoe zit het eigenlijk met uw transitie vermogen? Hebt u uw startpunt en richting al bepaald en zijn de stakeholders geïnformeerd? Is het duidelijk welke kosten en baten de komende jaren gaan ontstaan zodat de betaalbaarheid van alle plannen goed is geregeld.

Aan de hand van 5 heldere stappen van gebouw-informatie en kansen m.b.t. het identificeren van maatregelen, neemt Gerard Jansen u tijdens de deze presentatie mee in de Fastlane methode waarmee de impact en kansen van verschillende duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden berekend.

De Fastlane methode levert interessante scenario’s op, vooral als deze worden gecombineerd met een helder dashboard waarmee uw stakeholders eenduidig worden geïnformeerd. Door het vergelijken van de kosten en effecten van de verschillende duurzaamheidsmaatregelen en scenario’s wordt de optimale aanpak van uw gebouw(portefeuille) bepaald. Hiermee borgt u dat de eerste stap in de transitie de juiste is.

Tijdens deze presentatie neemt Gerard Jansen u mee in deze stappen, wat u zelf nu al kunt doen en deelt Gerard inspirerende voorbeelden van praktijkcases waardoor u met nog meer energie de zaal verlaat.

Gerard Jansen

RHDHV