Registreer u hier!

Gelijkspanning, een hype? Of een dingetje..

Dat de initiële keuze voor AC de juiste was, zal niemand betwisten, zeker niet als het gaat om energiedistributie. Om moderne verbruikers en opwekkers aan te sluiten, is echter bijna altijd transformatie van AC naar DC nodig. De cruciale vraag is daarom nu: als het overgrote deel van alle apparatuur op DC werkt, waarom schakelen we dan niet om naar DC-distributie? Gelijkspanning. Do’s en don’ts, ervaring uit de praktijk.

Henry Lootens, Stichting Gelijkspanning Nederland