Registreer u hier!

Het belang van gebouwdata in de bouwkolom

Met de explosieve groei in beschikbaarheid van digitale technieken en -informatiestromen in de gebouwde omgeving rijst bij velen de vraag hoe deze digitale transitie ook in hún business van grote waarde kan zijn. Het aanboren van potentiële nieuwe business begint bij het begrijpen van de kansen, maar bovenal bij het uitwerken van kleine businesscases in MVP’s (lean engineering). In deze presentatie wordt ingegaan op een aantal van deze businesscases uit de praktijk, om te laten zien hoe de opkomst van gebouwdata vandaag de dag al van grote waarde kan zijn voor verscheidene partijen in de bouwkolom.

Dave Baas, Royal HaskoningDHV en Werner Vink, Heroes