Registreer u hier!

Hoe hack je een Smart Building? Security & Privacy voor Smart Buildings

’Smart Lighting’, ‘IoT’, ‘Connected’, ‘Sensoren’; allemaal interessante ontwikkelingen om gebouwen slimmer te maken.
Bedoelde mogelijkheden zorgen voor een aangenaam verblijf in het gebouw, gezond klimaat, goede verlichting.

Internetverbindingen, processorkracht en data van sensoren leveren tegelijk kansen voor derden.
Onbedoelde mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een ddos-aanval vanaf jouw slimme verlichting, prijsgeven van privacy van de gebruikers van het gebouw of ongeautoriseerde toegang.
De gevolgen hiervan hebben wisselende impact, maar mogen eigenlijk nooit een verrassing zijn.

In deze presentatie worden een aantal recente Smart Building hacks gedemonstreerd met hun gevolgen en handreikingen gegeven hoe deze beperkt kunnen blijven.
Leer denken als een hacker, leer welke vragen te stellen aan het project, de opdrachtgever en de leverancier.
Leer verder te denken dan de voordeur van het systeem; áls iemand binnenkomt, welke toegang kan hij zich verschaffen? Wat zijn de gevolgen voor de digitale en fysieke veiligheid?

Bas Labordus

Security Privacy by Design