Registreer u hier!

In co-creatie de energietransitie realiseren zonder energieverlies

Steeds meer organisaties zien het belang om een bijdrage te leveren aan een duurzaam leefbare wereld en zien het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wanneer je maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen ontkom je er niet aan om ook je (fossiele) energieverbruik onder de loep te nemen. Door ondermeer het akkoord van Parijs en het recent getekende klimaatakkoord is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet alleen maar iets van de voorlopers. Steeds meer organisaties realiseren zich dat het momentum is aangebroken om concrete stappen te zetten.

Inmiddels zijn er voldoende technologische oplossingen beschikbaar om ieder gebouw energieneutraal te kunnen maken. Echter het gedrag van de gebruikers van een gebouw bepaalt of een gebouw daadwerkelijk energieneutraal kan zijn. Ongeacht de technologieën die toegepast worden kan het gedrag van de gebruikers van een gebouw energiezuinig of -verspillend zijn. Een transitie naar energieneutrale bedrijfsvoering lijkt daarmee op het eerste oog wellicht een enorme opgave. Toch is dit relatief eenvoudig te realiseren, als je maar weet welke stappen je moet zetten.

Aan de hand van het Energietransitiewiel van HeyDay neemt Bob Seffinga je in deze presentatie mee in de 4 factoren die van belang zijn om een energietransitie te kunnen realiseren. Met behulp van praktische voorbeelden laat Bob je zien welke invloed iedere factor heeft en waarom het belangrijk is om deze factoren onderling goed op elkaar af te stemmen. Door de juiste afstemming zal een vliegwiel ontstaan en kan een energietransitie daadwerkelijk worden bereikt, zonder dat er onderweg onnodig energie verloren wordt.

Bob Seffinga

HeyDay Facility Management