Registreer u hier!

IP en PoE als basis voor uw gebouw gebonden installatie

Er is een trend gaande in ons vakgebied waarbij een verschuiving plaatsvindt van traditioneel gevoede installatieonderdelennaar Power over Ethernet. De ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Een belangrijk onderdeel van de installatie, de verlichting, is daar een voorbeeld van.

Om te komen tot een integratie van gebouwinstallaties is een partnership vereist tussen de verschillendebouwstenen op het project. Traditionele installaties welke gevoed en beheerd gaan worden via het IP netwerkvereisen nieuwe installatierichtlijnen en zijn een aandachtspunt voor de installateur.

Forehand heeft op verschillende projecten ervaring opgedaan aangaande de samenwerking tussen dezeinstallatiedelen, en tonen u de belangrijkste uitkomsten door middel van een business case “Smart Hotel”.

Richard Vermeulen

Product Manager | Forehand Network components & Devices