Registreer u hier!

Het klimaatakkoord draait vooral om draagvlak

De tweede fase van de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is in volle gang. Als alles volgens planning verloopt ligt er op 1 december aanstaande een uitgewerkt Klimaatakkoord. Volgens Jan-Maarten Elias draait het bij een succesvolle energietransitie vooral om draagvlak bij burgers én bedrijfsleven.

Jan-Maarten Elias

Directeur Unica Energy Solutions

Jan-Maarten Elias is directeur van Unica Energy Solutions, bestuurslid van Nevap en lid van de klankbordgroep Klimaatakkoord van UNETO-VNI.