Registreer u hier!

Klimaatcontrole door middel van draadloze sensoren

Een goede temperatuur en vochtigheid in gebouwen is om meerdere reden van essentieel belang. Ook veranderde wetgeving vraagt dat gebouweigenaren kunnen aantonen dat het indoor klimaat op orde is. Hogere productiviteit, energiebesparing en verminderd voedselbederf leveren direct geld op. Meten is weten in dit verband. Aranet is een draadloos sensorsysteem die alle meetwaardes en rapporten lokaal opslaat. Erik van der Made (Aranet) en Robert van Kempen (Wifi4all) beschrijven een aantal praktijkcases die de flexibiliteit, voordelen en besparingen van een dergelijk systeem aantonen.

Erik van der Made, Aranet en Robert van Kempen, Wifi4all