Registreer u hier!

KNX: voortrekker in smart homes/buildings – voortrekker in marksensibilisering voor cyber security

KNX werkt wereldwijd samen met tientallen universiteiten: gezamenlijke studies rond cyber security werden al in 2014 en 2016 gepubliceerd. Op basis daarvan zijn al diverse maatregelen genomen zowel op gebied van het inbouwen van security mechanismen in het protocol, als in het bewustmaken van de KNX-gebruikers. De kwetsbaarheid van slimme woningen en -gebouwen, ongeacht het intelligente systeem of het automatiseringsprotocol dat daarvoor wordt gebruikt, mag nooit de zorg zijn voor de eindgebruiker.                    

Joost Demarest

CTO/CFO van KNX Assocation

Sinds 1992 verantwoordelijk voor Certification of Home and Building Control Equipment gebaseerd op het EIB protocol en sinds 2001 gebaseerd op de KNX technologie. Secretaris van het KNX Technical Board, KNX Certification Group en KNX Executive Board; lid van de KNX Working Group Interworking. Sinds juni 2006 CTO/CFO van KNX Association.

Martin Douwes

Johnson Controls