Registreer u hier!

Kwaliteit dienstverlening verbeteren met de RVB-BOEI methodiek

Sinds de jaren ’90 is de Rijksgebouwendienst betrokken bij de ontwikkeling van de conditiemeting. In eerste instantie heeft dit geleid tot een NEN 2767 – conditiemeting, maar hiermee waren de problemen nog niet opgelost. Huurders klaagden dat ‘de vloerbedekking meer slijtage kreeg van de kijker dan van de doeners!’ Deze opmerking heeft er toe geleid dat het Rijksvastgoedbedrijf een integrale inspectie- en advies methode voor de gebouwde omgeving is gaan ontwikkelen, bekend onder de naam RVB-BOEI methodiek. Het handboek RVB-BOEI inspecties wordt door steeds meer (overheids-) instanties en organisaties gebruikt en er zijn steeds meer software pakketten voorzien van BOEI modules.

Nu is de Rijksgebouwendienst onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en is het o.a. gefuseerd met de Dienst Vastgoed Defensie. Twee organisaties met een enorme brede ervaring over het beheer van de gebouwde omgeving. Met de fusie van deze kenniscentra heeft de ontwikkeling van het RVB-BOEI methodiek een enorme stap vooruit weten te maken.

Tijdens de presentatie zal ing. V.A. Faesen een beeld schetsen over de geschiedenis, achtergronden en complexiteit van RVB-BOEI alsook hoe het RVB de systematiek beheert en up-to-date weet te houden.

Vincent Faesen, Rijksvastgoedbedrijf