Nieuws
19 juni 2018

270 miljoen voor woon- en zorginnovatie ouderen

Het kabinet investeert tussen 2019 en 2021 ongeveer 270 miljoen euro in innovatieregelingen om ouderen langer thuis te laten wonen. Het geld gaat naar de regelingen: e-Health Thuis (digitale ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen), VIPP-care (patiënttoegang tot eigen medische gegevens) en Woonzorgarrangementen (nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen).

Volgens het kabinet wordt er een stevige impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg in de thuissituatie (eHealth). Er zijn subsidieregelingen gestart die de toepassing van nieuwe technologie mogelijk maken en de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners én tussen zorgverleners onderling moeten verbeteren.

Volgens een voorlopige raming wordt in de periode 2019-2021 jaarlijks dertig miljoen geïnvesteerd in e-health Thuis. Dat project ondersteunt zorg aan huis via digitalisering.

Er is in die periode ook jaarlijks dertig miljoen euro gereserveerd voor VIPP-care. Dat is een implementatieprogramma waarin ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorginstellingen de patiënten via internet toegang geven tot de eigen medische gegevens. Daardoor moet informatie van het ziekenhuis, zoals lab- of andere onderzoekuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens, eenvoudiger beschikbaar zijn.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartnershib-jblogo.png
Mediapartners