Registreer u hier!

Office as a Service

Kantoren veranderen van “type-fabrieken” in plekken voor uitwisseling. Uitwisseling van informatie, van koffie, van creativiteit maar vooral van energie. Deze ontwikkeling vergroot de behoefte aan flexibiliteit: zowel contractueel als bouwkundig. Beide staan haaks op onze gebouwde wereld maar ook op de “ideale wereld” vanuit beleggersoogpunt bezien. Over het spanningsveld dat hier ontstaat gaat deze presentatie.

Sven Brookhuis, Skepp