Registreer u hier!

Smart clicks for intelligent bricks

Gezonde gebouwen zijn belangrijker dan ooit, ze stimuleren de arbeidsproductiviteit en leveren meer geld op. 40% van het verduurzamingpotentieel wordt bepaald vanuit het gebouw waarin u opereert. In deze sessie laten we u zien hoe u op basis van data uit gebouw gerelateerde installaties nuttige informatie en maatregelen kan treffen ten behoeve van uw vastgoedportfolio, samenwerkingsverbanden én bovenal de energietransitie.

Peter van Buijtene

Director Smart Buildings Eneco

Director Smart Buildings. Change & People Manager with a track record in implementing and managing business transformations. Creating and implementing transformative business models and solutions to increase turnover.

Transformation specialist in Energy Transition, Advanced Analytics, Online Business Platforms that focus on Sustainability and Renewable Energy.

Dick Fens

CEO Simaxx

CEO Simaxx, previously active in various start-ups and scales ups, experienced executive with track record in senior management positions in ICT and Software & services companies.