Registreer u hier!

Smart lighting als opstap naar smart facility management

Slimme ledverlichting maakt gebruik van bewegingssensoren om te bepalen of de verlichting aan of uit kan. Het aardige is, met diezelfde sensoren kun je data verzamelen om te beoordelen of een ruimte moet worden schoongemaakt (“sensor based cleaning”). En bij calamiteiten vertellen de sensoren of alle personen het gebouw hebben verlaten (“sensor based safety”). Zo werd smart lighting in het gebouw van NEN het opstapje naar smart facility management.

Edwin van der Zijden, facility manager bij NEN, presenteert zijn visie en ervaringen samen met Sytze Terpstra, key accountmanager bij Sylvania

Edwin van der Zijden

Facility manager NEN

Sytze Terpstra

Key account manager Sylvania